Finestres d’alumini

L'alumini és un excel·lent conductor del fred i de la calor, i no és eficaç com aïllant tèrmic. Per a solucionar aquest problema, es va desenvolupar la tecnologia coneguda com a "trencament de pont tèrmic" (RPT), que consisteix a evitar que la cara exterior de la finestra i la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació d'un separador de goma entre el perfil exterior i el perfil interior, eliminant així la conducció i augmentant l'aïllament del marc. El principal avantatge que aporta el trencament del pont tèrmic és l'estalvi d'energia: s'aconsegueix que a l'hivern el fred de l'exterior no passi dintre de la llar i que a l'estiu l'aire condicionat de l'interior no es perdi en l'exterior. Amb el trencament de pont tèrmic també s'aconsegueix limitar el problema de la condensació.

L’alumini és un excel·lent conductor del fred i de la calor, i no és eficaç com aïllant tèrmic. Per a solucionar aquest problema, es va desenvolupar la tecnologia coneguda com a «trencament de pont tèrmic» (RPT), que consisteix a evitar que la cara exterior de la finestra i la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació d’un separador de goma entre el perfil exterior i el perfil interior, eliminant així la conducció i augmentant l’aïllament del marc. El principal avantatge que aporta el trencament del pont tèrmic és l’estalvi d’energia: s’aconsegueix que a l’hivern el fred de l’exterior no passi dintre de la llar i que a l’estiu l’aire condicionat de l’interior no es perdi en l’exterior. Amb el trencament de pont tèrmic també s’aconsegueix limitar el problema de la condensació.