Verandes i sostres mòbils o fixes

Verandes i sostres mòbils o fixes Verandes i sostres mòbils o fixes disposem de sostres fixos i sostres mòbils que permeten una ventilació gradual de l'espai cobert. Al seu torn poden ser accionats de manera manual o automàtica i muntar diferents tipus de panells, vidres o policarbonats: transparents, translúcids i opacs; que varien la il·luminació, creant diferents ambients a l'interior del tancament. Els sostres mòbils poden recollir les plaques a la part superior, al centre o la la part baixa de la coberta. Podem realitzar l'obertura de forma manual per mitjà d'una perxa o, a manera automàtica per mitjà d'un moto amb un comandament a distància.

Verandes i sostres mòbils o fixes disposem de sostres fixos i sostres mòbils que permeten una ventilació gradual de l’espai cobert. Al seu torn poden ser accionats de manera manual o automàtica i muntar diferents tipus de panells, vidres o policarbonats: transparents, translúcids i opacs; que varien la il·luminació, creant diferents ambients a l’interior del tancament. Els sostres mòbils poden recollir les plaques a la part superior, al centre o la la part baixa de la coberta. Podem realitzar l’obertura de forma manual per mitjà d’una perxa o, a manera automàtica per mitjà d’un moto amb un comandament a distància.